Verkoper

Zonder verkoper komt er geen transactie tot stand.

Wat sommige kopers in de huidige markt -waarin vooral zij de macht hebben- toch nog wel eens vergeten is dat het uiteindelijk de verkoper is die bepaalt of hij het huis tegen de geboden prijs en voorwaarden wil verkopen. Zolang er geen compromis de vente is getekend, staat het de verkoper vrij om een bod niet te accepteren, het huis terug te trekken uit de verkoop of het aan iemand anders te gunnen.

Franse gewoontes

In Nederland was het gangbaar (al is daar de laatste tijd ook de klad in gekomen) dat tijdens de onderhandelingen de verkoper niet met andere potentiële kopers onderhandelt. Deze gewoonte bestaat niet in Frankrijk. Mondelinge overeenkomsten zijn in praktijk niets waard. Koper en verkoper hebben pas rechten nadat beide partijen het compromis de vente hebben getekend.

Er kan veel ellende ontstaan wanneer de verkoper niet te goeder trouw is. Niet malafide, maar wel heel vervelend voor iedereen (verkopers, makelaars, notarissen, zelfs adviseurs als wij) zijn de dromers.