Timing van oplevering

Over de timing van oplevering van het dossier diagnostic technique ontstaat nog wel eens discussie. De wet stelt alleen dat ze moeten worden opgeleverd, niet wanneer.

Wat gebeurt er als op het moment van ondertekening van het compromis de vente de vereiste rapporten niet aanwezig zijn? De koper kan dan de oplevering van de rapporten opnemen als ontbindende voorwaarde in het compromis de vente. Echter, de inhoud kan maar lastig worden opgenomen als ontbindende voorwaarde, immers er moet dan heel exact worden beschreven welke conclusies uit een rapport zouden moeten leiden tot ontbinding van het koopcontract.

We adviseren de koper of huurder om te eisen dat hij alle rapporten mag inzien voorafgaande aan de ondertekening van het compromis de vente of het huurcontract. Alleen dan kan hij beslissen of de inhoud van die rapporten zodanig ernstig is dat hij maar liever afziet van de aankoop of huur of de aankoop of huur heronderhandelt.

Slechts in uitzonderlijke situaties zou de huurder of koper moeten instemmen met een latere oplevering. De bijbehorende opschortende voorwaarde moet dan, in samenspraak met de notaris, heel zorgvuldig worden geformuleerd.