Termieten

Sommige gebieden in Frankrijk, met name in het zuiden en zuidwesten (les termites s’arrêtent à Lyon heeft een notaris ons eens verteld) worden geteisterd door termieten.

Een termietenrapport rapporteert of in of om uw toekomstige huis termieten zijn aangetroffen en waar precies. Vaak wordt in datzelfde rapport ook gerapporteerd over boktorren en andere schadelijke insecten. Termieten zijn erg schadelijk en moeilijk te bestrijden, dus een actueel rapport (niet ouder dan zes maanden) is essentieel voor de aankoopbeslissing. Boktorren en andere knagers zijn minder schadelijk. Uzelf (of een specialist) kan dat probleem te lijf gaan met vrij verkrijgbare bestrijdingsmiddelen en kunt u het huis gerust kopen.

Overigens hoeft dit onderzoek alleen maar uitgevoerd te worden indien het huis ligt in een gemeente die op de lijst van “termieten-gevaarlijke” gemeenten staan. Meestal geeft de notaris dat tevoren al aan, maar dat kan natuurlijk ook worden nagevraagd op het gemeentehuis of eenvoudig worden opgezocht op het internet.

Mocht er een termietenprobleem worden geconstateerd, dan kunt u besluiten om van de koop af te zien. U kunt ook voorstellen aan de verkoper dat hij eerst het probleem oplost voordat u tekent. De oplevering van een tweede termieten-rapport (waarin moet staan dat ze niet meer zijn aangetroffen), wordt dan opgenomen als opschortende voorwaarde in het compromis de vente.