Schimmels

In sommige regio’s komen bepaalde hardnekkige schimmels voor (Merules).

Dat is vooral het geval in Noordwest-Frankrijk. Buiten de door de overheid aangegeven infectiegebieden hoeft de verkoper geen Merules-rapport te laten opmaken. Binnen die gebieden wel (vergelijk het Termietenrapport).

Merules zijn erg hardnekkig en maar moeilijk uit het huis te krijgen. Ze kunnen bepaalde onderdelen van het huis aantasten, de waarde van het pand verminderen en het woonplezier van de bewoner bederven. Ervaringsdeskundigen ontraden de aankoop van een pand waar veel Merules aanwezig zijn.