Gasinstallatie

Bij de verkoop van een huis moet voor de gasinstallatie een rapport worden opgemaakt. Tenminste, als de installatie ouder is dan 15 jaar.

Apparaten die werken op flessengas (butaan of propaan) zijn uitgesloten. Over het algemeen zijn de rapporten over de gasinstallatie redelijk inzichtelijk. Indien afwijkingen zijn geconstateerd, verdienen die natuurlijk aandacht van de koper. Immers, veiligheid voor alles. Het is de verantwoordelijkheid van de nieuwe eigenaar om eventueel geconstateerde gebreken te verbeteren, tenzij naar aanleiding van dit rapport als opschortende voorwaarde in het compromis de vente wordt opgenomen dat het repareren van de geconstateerde gebreken voor rekening komt van de verkoper.

Indien er echt een acuut gevaar voor gasontploffingen heerst, heeft de inspecteur de bevoegdheid het pand af te sluiten en de toegang aan iedereen te ontzeggen, totdat een gekwalificeerd gasmonteur het acute gevaar heeft opgelost.