Elektriciteitsinstallatie

Er hoeft door de verkoper alleen een rapport te worden opgeleverd over de elektriciteitsinstallatie indien die ouder is dan 15 jaar.

Electriciteitsvoorschriften

De Franse elektriciteitsvoorschriften wijken nogal af van de Nederlandse, en de Fransen zijn over het algemeen trots op hun scherpe voorschriften. Of dat terecht is, wagen wij te betwijfelen. De elektrische installatie in een Frans huis is niet zelden tamelijk slecht, ondanks de zeer gedetailleerde voorschriften.

Gevaar

Nog steeds voldoen veel Franse huizen niet aan standaard veiligheidseisen voor de elektrische installatie. Het is terecht dat bij de verkoop de koper wordt gewaarschuwd voor mogelijke gevaren. Helaas slaat het rapport over de elektrische installatie door naar de andere kant. Dit rapport leidt dus vaak tot commotie, met name omdat de technisch inspecteurs verplicht zijn om de installatie te vergelijken met de normen van vandaag. Een rapport met een lange lijst met piepkleine afwijkingen geeft de koper een gevoel van onveiligheid, terwijl er wellicht weinig mis is met de installatie. Daar komt nog bij dat een goede basiskennis van elektrische installaties nodig is om het rapport te begrijpen. En dat is nog even afgezien van de technische termen in het Frans…

Natuurlijk is het goed dat er naar de elektrische installatie wordt gekeken, zodat de nieuwe bewoner er verzekerd van kan zijn dan hij veilig in zijn net gekochte Franse huis kan wonen, maar we hebben het gevoel dat de rapporten, zoals ze nu worden opgemaakt door de erkende Franse inspecteurs, hun doel voorbij schieten. Ook voor Franse kopers…

De koper noch verkoper zijn verplicht om de geconstateerde gebreken te verbeteren. Maar natuurlijk geldt ook hier: veiligheid voor alles!