Asbest

Net zoals in Nederland is in wat oudere Franse huizen vaak asbest gebruikt. Of de staat waarin het asbest verkeert zorgelijk is kunt u lezen in het technische rapport over amiante.

Indien het slechts gaat om afvoerpijpjes of gegolfde dakbedekkingen van asbesthoudend cement (de meest voorkomende toepassingen van asbest) en deze zijn in goede staat, dan kunt u het huis gerust kopen en de asbest laten zitten. U dient er dan wel voor te zorgen dat dat asbesthoudende cement niet gaat schilferen. De Franse overheid raadt u aan (en sommige notarissen nemen deze aanbeveling keurig op in het compromis de vente), om eens in de vijf jaar de staat van het asbest door een technisch inspecteur te laten controleren. Overigens hoeft dit asbest-onderzoek alleen maar uitgevoerd te worden indien de bouwvergunning van het huis afgegeven is vóór juli 1997.

Mocht er een ernstig asbestprobleem worden geconstateerd, dan kunt u besluiten om van de koop af te zien. U kunt ook voorstellen aan de verkoper dat hij eerst het probleem oplost, voordat u tekent. U zou ook de afgesproken prijs kunnen heronderhandelen en dan zelf het probleem oplossen. Maar pas daarmee op, het asbestrapport is door de overheid nooit bedoeld als breekijzer om een lagere prijs te bedingen. Franse verkopers kunnen dan ook boos worden als u het als zodanig gebruikt en u vervolgens het huis niet meer gunnen! Bovendien kunnen verwijderingskosten van asbest flink oplopen. Indien u een vermindering van de koopprijs accepteert en zelf het probleem oplost, doe dat dan op basis van een solide offerte van een op dit gebied deskundig bedrijf!