Afvalwaterverwerking

De verkoper is verplicht om een rapport over de afvalwaterverwerkingsinstallatie (installation d’assainissement) te laten opmaken op zijn kosten.

In geval het pand is aangesloten op een gemeentelijke riolering, is dit rapport niet verplicht, slechts een verklaring van de verkoper dat de installatie naar behoren functioneert. Is er sprake van geen enkele afvalwaterverwerking (het afvalwater loopt zo de tuin in…komt nog wel voor bij oude Franse huizen), dan is het rapport ook niet verplicht: er is immers niks te rapporteren.

In geval er een fosse septique of een microstation aanwezig is, dan wordt die getest op de meest recente normen zoals die in de wet zijn vastgesteld. In de meeste (samenwerkende) gemeentes is daartoe een speciale organisatie opgetuigd, de SPANC (Le Service Public d’Assainissement Non Collectif), maar soms wordt het onderzoek uitgevoerd door het lokale drinkwaterbedrijf of een lokale milieuorganisatie.

Voldoet de installatie niet aan de normen, dan zullen de afwijkingen worden opgesomd in het rapport en zal er tevens een aanschrijving van de gemeente komen waarin staat voor welke datum alles in orde moet worden gebracht. Bij een ‘normale’ controle is dat meestal binnen drie jaar. Wordt het assainissement-rapport echter opgemaakt in het kader van een verkoop, dan verplicht de koper zich ertoe dat hij binnen één jaar na aankoop de installatie geheel op norm zal brengen.

In heel veel verkoopdossiers is dit rapport een bron van discussie. Een verkoper merkt slechts dat de installatie prima functioneert (geen stankoverlast of overstromingen) en meldt dat aan de koper. Nadat het rapport is opgemaakt blijkt dat de installatie dan wel goed kan functioneren, maar toch niet aan de eisen voldoet. Soms is dat met een kleine ingreep te verhelpen, maar niet zelden moet de installatie worden vervangen of uitgebreid. Wat weer leidt tot verhitte discussie tussen koper en verkoper over wie dat gaat betalen…