Technische inspecteurs

De verkoper of verhuurder betaalt voor het Dossier Diagnostic Technique (DDT) en bepaalt daarmee ook welke technische inspecteur wordt ingehuurd.

De kosten kunnen enorm verschillen. Voor een gelijktijdige inspectie door dezelfde inspecteur van alle vereiste zaken kunnen de prijzen uiteenlopen tussen €300 tot wel €1000. Uit onderzoek van de Franse consumentenorganisatie is gebleken dat er nog altijd makelaars en soms zelfs notarissen!) zijn die een ‘kick-back’ verlangen van technische inspecteurs die zij aanbevelen bij hun klanten. Uiteraard verhoogt zo’n kick-back de prijs van de inspecties.

Het beste is natuurlijk om zelf een of twee technisch inspecteurs uit te nodigen om een offerte te maken, voordat u als verkoper ene keuze maakt. Notarissen kunnen vaak wel wat namen noemen. De technisch inspecteur en zijn bedrijf, die u uiteindelijk de opdracht geeft, moet officieel geregistreerd zijn. Hoedt u voor malafide bedrijfjes!