Twee gehuwde kopers

Twee kopers die zijn getrouwd in gemeenschap van goederen worden in feite als één koper beschouwd.

Alle regels voor één koper zijn van toepassing. Beide namen worden opgenomen als koper in het contract en ook de datum en plaats van het huwelijk. Overigens wordt elk van de kopers individueel aansprakelijk gesteld voor het geheel. Mocht een van de echtelieden zich niet houden aan de bepalingen in het contract, dan kan de verkoper nakoming van het contract afdwingen bij de echtgenoot.

Huwelijkse voorwaarden

Kopers die onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd kunnen bij de aankoop van Frans onroerend goed gelijk gesteld worden aan gehuwden in gemeenschap van goederen, maar dit hangt af van de inhoud van het huwelijkscontract. Indien daar onduidelijkheid over is kan de notaris eisen dat u een (beëdigde) Franse vertaling oplevert van het gehele Nederlandse huwelijkscontract. Het feit dat onder huwelijkse voorwaarden is getrouwd wordt vermeld in zowel het compromis de vente als de acte authentique.

Tussentijds overlijden

Indien een van de echtelieden overlijdt in de periode tussen de ondertekening van het compromis de vente en de acte authentique, dan kan de overgebleven echtgenoot (samen met de nabestaande van de overledene) afzien van de aankoop. Dit is alleen het geval indien een dergelijke clausule is opgenomen in het compromis de vente! Aangezien verkopers niet houden van dit soort onzekerheden wil zo’n clausule nog wel eens “vergeten” worden in de tekst. Alweer een reden om het compromis de vente te laten beoordelen voordat u het tekent.

Indien een van de echtelieden overlijdt na ondertekening van de acte authentique, dan valt het huis onder het erfrecht.