Toegestane activiteiten van de SCI

De Franse wet legt grote beperkingen op aan de activiteiten van de SCI.

Indien de SCI zich daar niet strikt aan houdt zal zij worden behandeld als een normale B.V. (een SARL), met alle gevolgen van dien voor belastingheffing, boekhouding etc.

Indien de SCI het onroerend goed ter beschikking stelt aan zijn aandeelhouders, mag daar een bedrag aan huur tegenover staan (alleen ‘kale huur’, meubels mogen door de SCI niet worden mee verhuurd), maar het mag ook gratis zijn.  De directeuren van de SCI kunnen met de bewoners (vaak zijn dat dezelfde personen) afspreken wie welke kosten voor zijn rekening neemt. Dat hoeft niet vastgelegd te worden in een formeel contract, zolang alle ‘gebruikskosten’ worden gedragen door de bewoners. De ‘beheerskosten’ mogen voor rekening komen van de SCI. Onder de eerste categorie valt: gas, water, licht, klein onderhoud en zo u wenst ook groot onderhoud. Onder de tweede valt in elk geval: aankoop, belasting en opstalverzekering.