Stappenplan SCI

Om een pand aan te kopen middels een (nieuwe) SCI moeten de volgende stappen worden doorlopen:

1. Een Franse notaris vragen om een SCI op te richten en hem alle relevante informatie sturen (er zijn ook Nederlandse advocatenkantoren, notarissen en adviseurs die aanbieden om een SCI op te richten, maar die rekenen daarvoor meestal veel meer dan de Franse notaris die toch al met het compromis de vente bezig is). Desgewenst kunnen we u helpen met het verzamelen van de juiste informatie en de communicatie met de notaris;

2. Uiterlijk een week voor ondertekening van de acte authentique het aankoopbedrag overmaken op rekening van de notaris. U kunt namens de SCI (ook al is hij formeel nog niet opgericht) een hypotheek aanvragen. Een bank zal de concept-statuten willen zien van de op te richten SCI en bovendien zal de bank vragen of u persoonlijk garant wilt staan voor die hypotheek;

3. Huisverzekering regelen op naam van de SCI in oprichting;

4. De aandeelhouders tekenen een verslag van de eerste aandeelhoudersvergadering, waarin ze de gérance benoemen en ze tekenen de oprichtingsacte van de SCI bij de notaris of door middel van een procuratie;

5. Onmiddellijk daarna tekent de directeur van de SCI de acte authentique. Soms vraagt de notaris of alle aandeelhouders willen mee tekenen op de acte authentique, maar dat is niet strikt noodzakelijk

6. Voorafgaande aan de eerste hypotheekbetaling naar een bank gaan met de statuten en een rekening openen op naam van de SCI. Vanuit de SCI-rekening een automatische overboeking regelen voor de hypotheekbank (meestal stelt de bank een prélevement automatique als voorwaarde).