Een SCI is een bedrijf

Een SCI is een echt bedrijf, compleet met aandelen, aandeelhouders, statuten, benoemde directeuren en jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen.

Dat klink allemaal nogal zwaar, maar dat valt in de praktijk wel mee. Een SCI mag volgens de wet slechts onroerend goed aankopen, beheren en verkopen en eventueel beschikbaar stellen aan de aandeelhouders. Verder mag een SCI niets, dus ook geen commerciële activiteiten uitvoeren. Wilt u toch zaken doen met of vanuit uw Franse onroerend goed, dan dient u daar een andere oplossing voor te kiezen, zie verder op Ondernemen – Frankrijk.

De SCI wordt eigenaar van het onroerend goed en daarmee krijgen de kopers aandelen in een bedrijf, in plaats van eigendomsrechten in Frans onroerend goed. De aandelen worden voor de successierechten heel anders behandeld dan onroerend goed en bovendien biedt het systeem van aandelen flexibiliteit, indien de inbreng van de verschillende kopers niet gelijk is of in de toekomst zal veranderen. Elke notaris kan statuten maken voor een SCI, u hoeft slechts aan te geven hoeveel aandelen u wenst uit te geven, tegen welke waarde en aan wie. Verder moet er een naam worden gekozen en een formele vestigingsplaats worden aangewezen. Namen worden overigens niet gecontroleerd tegen andere namen in een register, maar als de notaris van mening is dat de gekozen naam aanstootgevend of beledigend is, mag hij hem weigeren.

Verder kan de notaris in een afzonderlijk proces verbaal of in de statuten de benoeming van de gérance (de directie) regelen. Het ligt voor de hand dat de directeur of directeuren wordt of worden voorgedragen uit de lijst van aandeelhouders, maar dat hoeft niet. Tenslotte zal de notaris de SCI inschrijven in het RCS, het Register van Bedrijven en bij alle relevante instanties. Bedenk dat de notaris al dit werk niet voor niets doet! Tarieven liggen tussen €1500 en €2000 incl. BTW voor alle formaliteiten rondom de oprichting van een SCI, nog vermeerderd met de kosten van een verplichte advertentie in een regionaal zakenblad in Frankrijk.

In het verleden zijn er heel veel aankopen van Frans onroerend goed gedaan met tussenkomst van een SCI. Vijftien à twintig jaar geleden was er een Nederlandse adviseur die te pas en te onpas een SCI adviseerde (waaraan hij ook weer lekker verdiende). Gelukkig worden er tegenwoordig heel wat minder overbodige SCI’s opgericht, maar veel van die oude dossiers komen nu weer tot leven. Nederlanders die vijftien jaar geleden een huis in Frankrijk hebben gekocht komen nu vaak in de leeftijdscategorie dat zij het huis weer willen verkopen (of helaas komt zo’n dossier weer tot leven in de vorm van een erfenis). De verkoop van het huis door de SCI is geen probleem, dat wijkt niet noemenswaardig af van de verkoop door een particuliere persoon, maar daarna begint de ellende… Als de SCI het onroerend goed heeft verkocht, heeft zij nog slechts geld op haar balans staan, verder geen bezittingen meer. De aandeelhouders willen dan meestal dat de SCI wordt opgeheven (al zouden de aandeelhouders ook kunnen besluiten om de SCI in leven te houden door ander onroerend goed aan te kopen). Dat is voor veel aandeelhouders een administratieve nachtmerrie, omdat in de loop der jaren vaak helemaal geen administratie is bijgehouden. Voor de aandeelhouders blijkt dan het bezit van de SCI, zo nadrukkelijk geadviseerd door die adviseur twintig jaar geleden, helemaal niets te hebben opgeleverd, alleen kopzorgen en forse kosten, zowel bij oprichting als bij opheffing. Mocht u onthand zijn met zo’n lege, nutteloze, SCI, dan kunnen wij de gehele opheffingsprocedure voor u uitvoeren, zie hier voor ons tarief (waar nog twee maal publicatiekosten en legeskosten bijkomen). Let op: zolang de SCI nog eigenaar is van onroerend goed kan hij niet zomaar worden opgeheven!