De SCI bij niet-gehuwde kopers

In geval een huis wordt gekocht door een stel dat ongehuwd en zonder contract samenwoont of in geval van familieleden in de tweede (bv broer-zus) of derde lijn (bv twee neven), zou scheiding van eigendom en vruchtgebruik binnen een SCI een oplossing kunnen zijn.

De ene partner krijgt 50% van de aandelen in bloot eigendom en van de overige 50% het vruchtgebruik. Voor de andere partner geldt precies het omgekeerde.
Het voordeel hiervan is dat indien een van de eigenaar overlijdt, de ander het volledig vruchtgebruik krijgt zonder successierechten te betalen. Via de gekruiste splitsing wordt de langstlevende beschermd en kan een erfgenaam het vruchtgebruik niet betwisten. Indien u twijfelt of een SCI de juiste weg is voor u neem dan contact met ons op, dan praten we uw persoonlijke situatie door. Let wel: wij zijn geen erfrechtspecialisten! Bij meer ingewikkelde zaken verwijzen we u graag door.