Société Civile Immobilière

In een enkel geval is het handig om onroerend goed te kopen via een Société Civile Immobilière (SCI). In veel gevallen is dat echter helemaal niet zinvol en kunt u zich de kosten besparen.

De SCI kan zin hebben indien de kopers geen familie van elkaar zijn in de eerste lijn (gehuwden, ouders/kinderen) of indien de toekomstige eigenaar de aankoop doet met behulp van een of meerdere privé-investeerders.

De SCI is een bedrijf

Bedenk dat een SCI een echt bedrijf is! De SCI kan leningen afsluiten, maar zowel de belastingdienst als een eventuele hypotheeknemer zal “door de SCI heen kijken.” Dat wil zeggen dat elk van de aandeelhouders persoonlijk aansprakelijk is voor alle activiteiten van de SCI, inclusief het tekenen van contracten.

Procedure

Indien kopers onroerend goed wensen te kopen via een SCI, dan is het mogelijk om eerst het compromis de vente te ondertekenen als privé-personen (personnes physiques), zolang er een clausule van substitution is opgenomen die de ondertekenaars het recht geeft op vervanging: iemand anders (bv. de SCI, die geldt als personne morale) zal dan de acte authentique ondertekenen. In dat geval gelden de volgende stappen in het aankoopproces, na ondertekening van het compromis de vente.

Indien de aankoop van Frans onroerend goed onderdeel is van uw emigratieplan, dan heeft een SCI bijna nooit zin. Bovendien worden de oprichtingskosten (en vooral de opheffingskosten nadat u het onroerend goed weer heeft verkocht) door nieuwe administratieve regels steeds hoger.