Koper

Op deze website beperken we ons tot de particuliere of zakelijke koper van onroerend goed in Frankrijk.

Voor professionele handelaren in onroerend goed gelden gedeeltelijk andere regels.

Indeling kopers:

1. Eén persoon koopt het pand als particulier.

2. Twee personen die zijn getrouwd kopen het pand. Twee personen die samenwonen moeten oppassen! Het Nederlandse notarieel samenlevingscontract is inmiddels erkend in Frankrijk en v.w.b. de aankoop van onroerend goed gelijk gesteld aan het huwelijk. Woont u echter samen zonder formeel contract dan wordt u mogelijk geconfronteerd met hoge successierechten in geval van overlijden van een van beiden. We raden u dringend aan om dingen te regelen voorafgaande aan de ondertekening van de acte authentique, hetzij door het laten opstellen van een specifiek testament, door te trouwen of formeel samen te gaan wonen of door de aankoop te realiseren via een Société Civile Immobilière.

3. Twee of meer familieleden die niet in de eerste graad zijn verwant (bv. twee broers) kopen het pand, of het pand wordt aangekocht met een informele investeerder. Vaak is dan een SCI een goede oplossing om de successie van het eigendom bij overlijden van een van de kopers goed te regelen, dan wel om de belangen van de investeerder veilig te stellen.