Permis de construire

De volgende werkzaamheden en gebouwen vereisen een permis de construire:

– Bouwwerken (inclusief aan- of opbouwen) die een grondoppervlak creëren van meer dan 40 m² in geval uw perceel in de zonde ‘urbaine’ ligt van de gemeente, anders bij meer dan 20 m² oppervlakte.
– Werkzaamheden die de draagconstructie (inclusief hakken van deuren en ramen in dragende muren) of de façade van een gebouw veranderen.
– Werkzaamheden die de bestemming van een gebouw of een ruimte daarin veranderen, met name als de verandering van niet-bewoonbaar naar bewoonbaar is.
– Zwembaden van meet dan 100 m²