Bouwvergunning

In Frankrijk is het systeem van bouwvergunningen in de laatste jaren sterk vereenvoudigd.

Voor veel kleinere verbouwingen is geen vergunning meer nodig. Voordat de gemeente een bouwvergunning afgeeft, vragen zij meestal eerst advies aan de Direction Départemental des Territoires (DDT). Alleen grotere gemeentes hebben voldoende technische kennis in huis om zelfstandig bouwvergunningen af te geven.

Meestal komt een bouwvergunning pas aan de orde nadat de acte authentique is getekend, soms echter wordt hij opgenomen als ontbindende voorwaarde in het compromis de vente. Het blijkt in de praktijk dat alleen verkopers die moeten verkopen en geen andere koper zien, hierin toestemmen. Een weigering van een verkoper om met een dergelijke opschortende voorwaarde akkoord te gaan, kan dan ook vaak geïnterpreteerd worden als een verkoper met weinig haast of met andere geïnteresseerde kopers.

Er zijn in twee verschillende bouwvergunningen, waar een huiseigenaar mee te maken kan krijgen:
déclaration préalable
permis de construire
Soms is helemaal geen bouwvergunning vereist.

Beslissingstermijnen

– twee maanden voor de permis de construire.
– één maand voor de déclaration préalable.
De overheid heeft echter voldoende ruimte om in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij een monument of bij gevreesde overlast voor de omgeving) een langere periode te nemen voor een beslissing. Vertraging kan ook ontstaan als het ingediende dossier niet compleet is.  Indien de overheid niet op tijd reageert of indien ze niet tijdig (een maand na indienen) laat weten dat er sprake zal zijn van vertraging, is de vergunning stilzwijgend verleend.