Verborgen gebreken

In het compromis de vente wordt gewoonlijk opgenomen dat het risico van verborgen gebreken bij de koper ligt.

De verkoper is verplicht om alle feiten (inclusief bekende gebreken) te melden aan de koper en de koper is mag die gebreken nader onderzoeken. Doet hij dat niet dan accepteert hij het huis met de gebreken tegen de in het compromis de vente afgesproken koopprijs.

Net als in Nederland ligt voor een verborgen gebrek, waarvan de verkoper niet op de hoogte is, het risico bij de koper. Indien na ondertekening van de acte authentique een gebrek bekend wordt, kan de koper slechts de schade verhalen op de verkoper als hij kan aantonen dat de verkoper op de hoogte was van het verborgen gebrek.