Bouwkundig inspecteurs

Een bouwkundige inspectie is niet verplicht in geval een pand wordt verkocht of verhuurd.

Het totaal van de rapporten in het dossier diagnostic technique staat niet gelijk aan een bouwkundige inspectie, dus als u twijfelt over de bouwkundige staat van het pand kan een bouwkundige inspectie een goed idee zijn. Het gaat dan met name om zaken als de kwaliteit van het dak, de fundering, de betekenis van scheuren, vochtproblemen etc. Het is dan goed om te weten dat Frankrijk een regeling voor verborgen gebreken kent, die vergelijkbaar is met Nederland.

Bouwkundige inspectie

Het staat een koper of huurder dus vrij om zelf alles te inspecteren, een bevriende of lokale aannemer in te schakelen of een professionele bouwkundig inspecteur mee te nemen. Indien de koper een bouwkundig onderzoek wenst te doen, dient hij dat te doen voordat het compromis de vente wordt getekend. De kosten daarvan zijn voor de koper. Indien de koper bouwkundig onzeker is, kan hij een deskundige inschakelen; wij brengen u graag in contact met een betrouwbare partij.

Bouwaansprakelijkheid

Indien het aan te kopen huis jonger is dan tien jaar, of indien er de laatste tien jaar een ingrijpende constructieve verbouwing heeft plaatsgevonden, dan moet de verkoper zowel een bewijs opleveren dat de (ver)bouw(ing) geheel conform de bouwvergunning is uitgevoerd en tevens de naam en adresgegevens van de aannemer en eventueel de gegevens van de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer verstrekken. De aannemer moet immers een tienjarige garantie (garantie décennale) geven op de (ver)bouw(ing) en die garantie gaat over op de nieuwe eigenaar. Is het een ‘eigenbouw’ dan moet de bouwgarantie worden afgegeven door de verkoper en die kan dan ook binnen tien jaar volledige aansprakelijk worden gesteld voor schade, als is vastgesteld dat de schade is ontstaan door broddelwerk van de voormalige eigenaar. Eigenbouwers kunnen hun garantieverplichting niet verzekeren, zoals aannemers dat kunnen.