Partijen

Bij de aan- of verkoop van onroerend goed in Frankrijk, maar ook bij de huur- of verhuur moeten een hoop dingen geregeld worden. U kunt zelf veel doen, maar het is niet te vermijden dat u met derden te maken krijgt. En dat zijn partijen die misschien niet dezelfde belangen hebben als u en ook niet uw droom delen…

Hieronder maakt u kennis met de partijen die een rol kunnen spelen in het proces. Niet in elk dossier komt elke partij aan de orde.

Verkoper

Als u zelf verkoper bent weet u precies wat u wilt, maar u maakt zich zorgen of u wel een betrouwbare koper treft. Maar als een ander de verkoper is, dan maakt u zich mogelijk zorgen over zijn betrouwbaarheid.

Koper

Het is al een paar jaar een kopersmarkt in Frankrijk. Dat wil zeggen dat de relatieve macht van de koper groot is. Er zijn immers heel veel andere andere panden of bedrijven te vinden. Toch bereikt een slimme koper meer dan een arrogante…

Makelaar

De helft van de Franse huzien wordt zonder makelaar verkocht en een nog veel groter percentage wordt zonder makelaar verhuurd. De hoge courtages in Frankrijk hebben er vast mee te maken, maar dat is niet het hele verhaal…

Notaris

De meeste Franse notarissen zijn keurige hooggeleerde mevrouwen en meneren. De regelgeving is zo strak, dat ze zich nauwelijks een misstap kunnen veroorloven. Temidden van alle belangen is de notaris op de eerste plaats uw beschermengel. Vraag uitleg over alles aan uw notaris als u voldoende Frans spreekt. Is dat laatste niet het geval, huur dan een deskundige in die namens u met de notaris communiceert.

Financier

Banken, particulere investeeerders, tante Agaath, de verkoper zelf, er kunnen veel partijen zijn die de realisatie van uw plan willen (mee)financieren.

Technische inspecteur

U krijgt hem lang niet altijd te spreken, maar hij is wel cruciaal in uw beslissing om een pand te kopen of te huren. En verkopers en verhuurders zien hem vaak met knikkende knieën komen. Wat zou hij allemaal vinden…?

Bouwkundig inspecteur

Hij is niet verplicht en ook in lang niet alle gevallen noodzakelijk. En als koper moet u de kosten betalen. Maar de Franse waarheid: het huis staat er al zo lang, het zal nog wel even blijven staan, kan ook heel slecht gefundeerd zijn.

Gemeente

De gemeente speelt bij de aankoop van Frans onroerend goed een veel belangrijkere rol dan in Nederland. Niet alleen het bestemmingsplan is van belang, maar ook het voorkeursrecht van de gemeente, de woonvergunning en nog veel meer.