Voorwaarden

Voor de aankoop van de murs gelden meestal de gebruikelijke voorwaarden. Wat er nog bij komt is de gelijktijdige verkoop van het fonds de commerce of de gelijktijdige ondertekening van een huurcontract.

Hier vindt u de gebruikelijke voorwaarden bij de overdracht van onroerend goed.

Het cession de fonds de commerce kan een aantal bijzonder opschortende en ontbindende voorwaarden bevatten:

Rechten en plichten van koper en verkoper

Bij de verkoop van onroerend goed hebben koper en verkoper na de ondertekening van de acte authentique niets meer met elkaar te maken, tenzij de verkoper gebreken niet heeft gemeld en deze gebreken niet onder de regels voor verborgen gebreken vallen. Bij een cession de fonds de commerce ligt dat anders. De verkoper moet in de periode tussen ondertekening van het compromis de vente en de acte authentique het fonds de commerce onderhouden (d.w.z. gewoon door blijven ondernemen, alsof er geen verkoop is). De overdracht wordt gerealiseerd in een periode van tenminste twee weken waarin koper en verkoper zij-aan-zij werken en tenslotte kan de uitbetaling van de koopsom door de notaris om velerlei redenen worden uitgesteld, zodat de verkoper toch nog met zijn onderneming bezig is, soms zelfs lang na overdracht. Er gaat nog wel eens wat fout in deze relatie tussen koper en verkoper (emotionele, financieel, organisatorisch) en dat is een extra reden om zeer zorgvuldig het cession de fonds de commerce te laten opstellen en alle voorwaarden zorgvuldig te beoordelen.

Vergunningen, contracten en licenties

Bij de ondertekening van het definitieve contract moeten alle vergunningen, licenties en contracten gecontroleerd zijn en in orde bevonden zijn. Dit geeft een grote mate van zekerheid aan de koper dat alles in orde is als hij het bedrijf overneemt, maar het ontslaat hem niet van het zorgvuldig controleren van al die bijlagen. Een verlopen campinglicentie kan bijvoorbeeld een enorm probleem zijn voor de nieuwe ondernemer. Een ‘vergeten’ arbeidscontract van iemand die al maanden ziek thuis zit, ook….

Accountantsverklaring

Zonder accountantsverklaring kan de acte niet passeren. Maar als het compromis de vente al is getekend voordat de koper inzage heeft gekregen in het accountantsrapport, dan is er niets meer aan te doen als de cijfers tegenvallen. Het is dus zeer aan te raden om de accountantsverklaring over de laatste drie jaar al in te zien vóór de ondertekening van het compromis de vente.