Inhoud van het fonds de commerce

Dit zijn de belangrijkste eisen die gesteld worden bij de verkoop van een fonds de commerce:

1. Een overzicht van wat er allemaal in het fonds de commerce zit:
– de bedrijfsnaam, eventuele handelsnamen en het klantenbestand
– telefoonnummer, domeinnamen en website(s)
– leveringsvoorwaarden en alle relevante documentatie over het bedrijf, zoals bewijs van inschrijving in het register van bedrijven, jaarstukken, aanzeggingen door de overheid, niet-afgewikkelde zaken voor de rechtbank, etc. etc.
– inventaris, item voor item opgenomen in een lijst
– een precieze beschrijving van nog niet afgeschreven investeringen en verbouwingen
– materieel, materiaal en voorraden voor zover van toepassing
– arbeidscontracten (MOETEN ongewijzigd worden overgenomen)
– leverancierscontracten, voor zover ze doorlopen na de overnamedatum
– huurcontract, indien de murs niet mee worden overgenomen
– licenties, vergunningen.

2. Een door een accountant getekend rapport met de balans en winst/verliesrekening over de drie voorgaande boekjaren (of natuurlijk een kortere periode als het bedrijf korter bestaat).

3. Een concurrentiebeding dat het de verkoper verbiedt om binnen een bepaalde tijd en binnen een bepaalde regio een vergelijkbaar bedrijf te starten.

4. Garanties door de verkoper over de juistheid van alle gegevens (met een ontbindende voorwaarde en een boetebeding als het niet klopt).

5. De verplichting voor de verkoper om de koper bij te staan in de transitie. Meestal betreft dit een periode van twee weken na overname, maar het kan langer zijn.

6. Een flink aantal andere ontbindende voorwaarden voor geval de gemeente niet mee wil werken, een derde partij beslag legt op het fonds of een claim daarvoor indient, etc.