Het fonds de commerce

Voor de overname van het fonds de commerce moet een projet (een concept) van het cession de fonds de commerce worden opgemaakt.

Beschrijving van het fonds de commerce

Als u een bedrijf op het oog heeft, is het belangrijk om na te gaan waaruit het bedrijf exact bestaat en wat u nu eigenlijk precies overneemt. Dat wil nog wel eens schimmig geformuleerd worden door Franse verkopers of hun makelaars. Toch wordt alles duidelijk zodra er een voorstel op tafel komt voor het contrat de cession de fonds de commerce. Daarin moeten namelijk verplicht een gedetailleerde beschrijving van de inhoud van het fonds de commerce worden opgenomen en de voorwaarden waaronder het fonds de commerce wordt verkocht. Uiteraard moet dit alles aan de zeer gedetailleerde Franse wet op dit gebied voldoen. Let op: alles wat NIET is beschreven in het cession de fonds de commerce wordt NIET meegekocht. Dat heeft positieve en negatieve aspecten; misschien zijn er spullen die de verkoper ‘vergeten’ is op de lijst te zetten, waarbij u er vanuit ging dat ze bij de koop hoorden. Dan heeft u pech, tenzij u het contract zeer zorgvuldig bestudeert en de tekortkomingen eruit haalt voordat u tekent… Aan de andere kant: alle ellende uit het verleden zoals geschillen met instanties of werknemers, die niet op de lijst staan, blijven de verantwoordelijkheid van de verkoper.

Reden voor aankoop

De belangrijkste reden waarom Nederlanders een bedrijf in Frankrijk overnemen is het aspect van de ‘bewezen business’, een product of een dienst die niet meer uitgevonden hoeft te worden, niet meer getoetst hoeft te worden aan de markt, met een bestaande clientèle, een vestigingsplek, vergunningen, een accountant, contacten met de bank, etc.

Reden voor verkoop

Het is belangrijk om zorgvuldig te onderzoeken wat de reden is dat een ondernemer zijn bedrijf wil verkopen. Vaak ligt die voor de hand: de ene verkoper gaat met retraite, de ander heeft jaren het bedrijf geleid en wil nu ook wel eens het roer omgooien, weer een ander is z’n compagnon om wat voor reden dan ook kwijt. Maar soms is dat allemaal wat vaag: onduidelijke vetes in het dorp, ondoorzichtige familierelaties waar je als buitenstaander net niet je vinger achter krijgt. Voor de aankoop van de murs is dat niet zo belangrijk. Immers, de notaris zoekt alles uit en gekocht is gekocht, daar kan niets meer aan gedaan worden. Voor het fonds de commerce ligt dat anders, u koopt het fonds immers om er zaken mee te gaan doen. Als het niet goed aanvoelt, ook al lijkt het prima op papier, kunt u beter besluiten om nog maar even verder te zoeken naar een ander bedrijf.