Contracten

Indien eenmaal het compromis de vente  voor de cession de fonds de commerce en voor de murs zijn opgesteld en goedgekeurd kunnen de contracten worden getekend.

Bij de notaris

Omdat de notaris meestal is betrokken bij het opstellen van deze contracten, ligt het voor de hand dat ook daar het contract wordt getekend. Met name het cession de fonds de commerce kent vele bijlagen die van groot belang zijn voor de bescherming van de koper. Ondertekening ter plaatse ligt dan ook voor de hand, zodat de notaris alles precies kan uitleggen.

Per procuratie

Indien u niet aanwezig kunt zijn (als koper of verkoper) bij de ondertekening van de beide voorlopige contracten, dan kunt u ook een procuratie afgeven aan de notaris. Een medewerker van het notariskantoor zal dan namens u tekenen. Dat moet u natuurlijk alleen maar doen als u het volledig eens bent met de inhoud van de contracten.

Op afstand

In theorie kunt u op afstand, bijvoorbeeld bij u thuis, ondertekenen. Dit is echter voor een cession de fonds de commerce zeer ongebruikelijk en af te raden. Het verkopen of het aankopen van een bedrijf is belangrijk genoeg om daar zelf bij aanwezig te zijn, ook al staat de wet ondertekening op afstand toe.