Compromis de vente voor het pand

Indien u alleen de murs koopt of verkoopt is de procedure gelijk aan die bij de aan- of verkoop van onroerend goed.

Let er daarbij op dat tegelijkertijd een huurcontract moet worden afgesloten met de eigenaar van het fonds de commerce. Dat kan een bestaand huurcontract zijn dat op de nieuwe eigenaar overgaat of een geheel nieuw opgesteld huurcontract. Als eigenaar/verhuurder van een pand waar een fonds de commerce wordt uitgebaat, zult u over de ontvangen huur in Frankrijk belasting moeten betalen, ook als u inkomstenbelastingplichtig bent in Nederland.

Het Dossier Diagnostic Technique

Bij de overdracht van onroerend goed moet altijd een dossier diagnostic technique worden opgesteld. Een gedeelte van dat dossier moet ook worden opgenomen in het huurcontract met de eigenaar van het fonds de commerce. Met name in gevallen waar een bestaand huurcontract wordt overgenomen, dient er op te worden toegezien dat in alle contracten de laatste versie van het dossier diagnostic technique wordt opgenomen.

Opschortende en ontbindende voorwaarden

Alle opschortende en ontbindende voorwaarden die bij een normale transactie van onroerend goed worden opgesteld, kunnen ook gelden in deze situatie. Een belangrijke toegevoegde voorwaarde is dat het fonds de commerce tegelijkertijd wordt verkocht aan de koper, of dat tegelijkertijd een huurcontract wordt getekend met de eigenaar van het fonds de commerce.

Ondertekenen van het Compromis de Vente & de Acte Authentique

Ook hiervoor geldt dezelfde procedure als voor normaal onroerend goed voor zowel de ondertekening van het compromis de vente als de ondertekening van de acte authentique. In één en dezelfde sessie zal de notaris dan ook hetzij het contract voor het cession de fonds de commerce laten tekenen, indien tegelijkertijd ook het fonds de commerce wordt verkocht, dan wel het huurcontract indien dat niet het geval is. Er zijn notarissen die een compromis de vente voor de murs en het cession de fonds de commerce in één contract onderbrengen. Daar is niets op tegen.