Onderhandelingen en keuze huurcontract

Behalve over de hoogte van de huurprijs is er weinig te onderhandelen in een huurcontract, omdat de meeste bepalingen per soort huurcontract vastliggen in de wet.

Daarmee is het van essentieel belang dat partijen kiezen voor het huurcontract dat het beste aansluit bij hun wensen. Onderhandelen over welk contract te kiezen heeft dus wel degelijk zin.

In Nederland zijn huurcontracten tamelijk losjes. Er zijn wel wat suggesties en voorbeeldcontracten opgesteld door overkoepelende organisaties, maar de wet is niet erg specifiek over wat er in een huurcontract moet staan. Het is dus aan huurder en verhuurder om dat samen te bepalen. In Frankrijk is dat heel anders. De Franse wet heeft tot in groot detail vastgelegd wat er in een huurcontract moet staan. De volgende huurcontracten zijn het meest gebruikt:
bail d’habitation
bail commercial
bail précaire
bail mixte