Eisen aan de huurder

De wet beperkt de vragen die de verhuurder mag stellen aan de huurder.

Dat leidt er vaak toe dat aan de verhuurder niet voldoende mogelijkheden ter beschikking staan om de betrouwbaarheid en solvabiliteit van de huurder te controleren. Een verhuurder mag bijvoorbeeld niet naar details van de financiële situatie vragen van een huurder en hij mag slechts één maand huur als borg vragen. Kortom, voor huurders zonder een vast arbeidscontract (de meeste Nederlanders en Belgen dus, die emigreren naar Frankrijk) is het niet altijd even gemakkelijk om een huurwoning te vinden, terwijl er veel, héél véél te huur staat in Frankrijk!