Huurder of verhuurder

Frankrijk hanteert een reeks regels ter bescherming van de belangen van de huurder.

Deze huurderbescherming is gebaseerd op het woonrecht. De bescherming van de verhuurder, gebaseerd op het eigendomsrecht, is veel minder verankerd in de wet en daarom stellen verhuurders steeds meer eisen aan de huurder of, als de huurder al gebruikt maakt van de regels van de huurderbescherming, lijken ze steeds meer eigen rechter te spelen.

Kosten voor de huurder

Het is gebruikelijk dat de huurder de kosten van het opmaken van het huurcontract voor zijn rekening neemt, al komt het ook voor dat de kosten gedeeld worden tussen huurder en verhuurder. De huurder betaalt alleen de taxe d’habitation (het gebruikersdeel van de onroerend zaak belasting). De taxe foncière (het eigenaarsdeel van de onroerend zaak belasting) is voor rekening van de verhuurder.

Advies aan potentiële huurders in Frankrijk

Wees open over uw financiële mogelijkheden. Weliswaar mag de verhuurder geen privacy-gevoelige zaken vragen, maar nergens in de wet staat dat u dergelijke informatie niet vrijwillig mag geven. Het is ook uw verantwoordelijkheid als huurder om te zorgen voor een goed huurcontract. Laat een deskundige dat beoordelen en let daarbij vooral op welke partij voor welke herstel- of onderhoudswerkzaamheden verantwoordelijk is. Voordat u het pand betrekt moet een ‘état des lieux’ worden opgemaakt. Tenslotte: betaal gewoon de huur op tijd.

Advies aan potentiële verhuurders in Frankrijk

Wees voorzichtig! Zelfs die vriendelijke mensen die keurig de eerste zes maanden huur betalen kunnen plotseling klaplopers blijken. Zelfs die aardige Nederlandse huurders kennen na zes maanden vaak heel goed hun huurderbeschermingsrechten, maar zijn de plichten wellicht vergeten.