Opstellen huurcontract

In Frankrijk mag iedereen een huurcontract schrijven en ondertekenen, daar hoeft geen notaris of makelaar aan te pas te komen.

Van het internet kunt u een voorbeeld downloaden dat u verder invult en aanvult met uw gegevens. Toch is dat onverstandig. Een huurcontract wordt aangegaan voor een langere periode en het gaat vaak om grote particuliere of commerciële belangen. Indien het contract niet evenwichtig is opgezet, kunnen gedurende de looptijd of aan het einde kostbare verrassingen de kop op steken. Bovendien kan in geval van een conflict de rechter besluiten om een getekend huurcontract dat niet geheel aan de wettelijke voorschriften voldoen in zijn geheel te schappen en te vervangen door de wettelijke bepalingen die de rechten van huurder en verhuurder regelt. In de regel pakt dit met name voor de huurder goed uit. In de meeste gevallen is het dan ook aan te raden om een huurcontract te laten opstellen door een deskundige, zeker als u verhuurder bent.

Door een makelaar

Veel huurcontracten worden opgesteld door een makelaar. Veel makelaars houden zich zowel bezig met verkoop als verhuur, maar er zijn ook gespecialiseerde verhuurmakelaars. De beloning bestaat typisch uit één maand huur voor rekening van de verhuurder en één maand huur voor rekening van de huurder. De tarieven zijn overigens vrij. Ook al betaalt u als huurder makelaarscourtage, reken er niet te veel op dat de makelaar uw belangen laat voorgaan. Hij is immers door de verhuurder ingehuurd.

Door een notaris

Ook notarissen stellen huurcontracten op. Die zijn gebonden aan hun opdracht om de belangen van huurder en verhuurder in evenwicht af te wegen. De notaris kan ook het huurcontract registreren.