Dossier Diagnostic Technique (bij huur)

Er zijn enkele technische inspecties (diagnostics techniques) die een verhuurder verplicht moet laten uitvoeren voordat Frans onroerend goed verhuurd kan worden.

Voor het uitvoeren van die verplichte keuringen moet een technische inspecteur worden ingeschakeld. Let wel: alleen een als zodanig ingeschreven en erkend bedrijf mag deze inspecties uitvoeren.

De verhuurder is verantwoordelijk

De verhuurder is er voor verantwoordelijk dat het Dossier Diagnostic Technique er komt, de huurder hoeft alleen maar te controleren of de rapporten er zijn en volgens de wettelijke regels zijn opgesteld. De kosten zijn voor rekening van de verhuurder. De timing van oplevering is van groot belang.

De volgende technische rapporten kunnen verplicht zijn:

Asbest
Lood
Exacte oppervlakte
Natuurlijke en technische risico’s
Energielabel
Zwembadbeveiliging
Schimmels