Huur en verhuur

Het huren van een woning of bedrijfspand is in Frankrijk met veel meer wetten en regels omgeven dan in Nederland of België.

De wet onderscheidt verschillende huurcontracten, die allemaal aan strikte eisen moeten voldoen. Wijkt een huurcontract ook maar enigszins af van wat de wet voorschrijft, dan kan zo’n contract ongeldig worden verklaard. Dat pakt meestal vooral slecht uit voor de verhuurder. Deze pagina’s behandelen de lange-termijn verhuur van gemeubileerd of niet-gemeubileerd onroerend goed. Onder ‘lange termijn’ verstaat de wet: langer dan zes maanden. Vakantieverhuur valt hier dus niet onder, daarvoor verwijzen wij u graag naar onze andere website.

Vinden van een huurder of verhuurder
Voor een buitenlander is het niet altijd gemakkelijk om iets te huren in Frankrijk. In de ogen van veel verhuurders vormen buitenlandse huurders een groter risico dan Franse huurders, terwijl ze wel dezelfde huurbescherming genieten als de Fransen.

Onderhandelingen en keuze huurcontract
Behalve over de huurprijs valt er in Frankrijk niet zo heel veel te onderhandelen. Bijna alle overige afspraken, inclusief de tijdsduur, de onderhoudsplicht, de huurverhogingen en nog veel meer, liggen vast in de wet. Het is daarom van cruciaal belang om het juiste huurcontract te kiezen.

Opstellen huurcontract
Een huurcontract kan worden opgemaakt door een notaris, een makelaar of door de verhuurder of huurder zelf. Hoe geringer de deskundigheid van de opsteller, hoe groter de kans op een contract dat niet aan de wettelijke eisen voldoet. De volgende soorten huurcontracten worden beschreven: bail d’habitation, bail commercial, bail précaire en bail mixte.

Het Dossier Diagnostic Technique
Een verhuurder moet een aantal technische rapporten opleveren, als bijlage bij het huurcontract. Zonder deze rapporten is het huurcontract niet geldig. De kosten van het opmaken van het dossier diagnostic technique zijn voor de verhuurder.

Opschortende en ontbindende voorwaarden
Veel van de opschortende en ontbindende voorwaarden in een huurcontract liggen vast in de wet. Natuurlijk kunnen verhuurder of huurder daar hun eigen voorwaarden aan toevoegen, maar indien deze ook maar enigszins het wettelijke recht van de huurder beperken, kunnen zij door een rechter ongeldig worden verklaard.

Ondertekenen van het huurcontract
Uiteraard moet het huurcontract worden ondertekend voordat het pand wordt betrokken, maar zowel huurder als verhuurder doen er goed aan zich buigen over het beheer (gérance) en het opmaken van een beschrijving van de staat van het pand (état des lieux).