De Zelfdoener

‘Zo’n compromis de vente is toch gewoon een voorlopig koopcontract. Waarom zou ik daar hulp bij moeten halen?’

‘Natuurlijk, als u het zelf kunt, kunt u wat geld besparen door het zelf te doen….’

‘Ik heb geen probleem met het lezen van Franse tekst, maar ik heb het contract voor de zekerheid nog even door een vertaalmachine heen gehaald.’

‘Als u goed Frans leest dan kunt u vast ook wel een compromis de vente lezen, ook al zijn gedeelten daarvan in ouderwets juridisch Frans gesteld. Met een goed woordenboek komt u een eind, daar kunt u zich nog beter van bedienen dan van een vertaalmachine die veel wartaal produceert.
Maar hoe weet u wat er is weggelaten uit een compromis de vente, als u nooit eerder zo’n document heeft gezien? Vaak is wat er is weggelaten veel nadeliger voor de koper dan wat er wel in staat. Bijvoorbeeld een overlijdenclausule, een verklaring van de verkoper over een recht van overpad, de beschrijving van de roerende goederen die u gaat overnemen.
En misschien ziet u dat ene bijzinnetje in het compromis de vente toch nog over het hoofd, waarin de makelaar heeft geregeld dat dans l’une et l’autre eventualités, la rémunération du mandataire restera due intégralement, zodat hij in elk geval zijn courtage ontvangt, ook als de koop niet doorgaat…..’ Of u loopt het risico dat u ergens diep in de tekst het ouderwetse en weinig gangbare woordje proscrire leest als prescrire, wat een compleet andere interpretatie van de tekst tot gevolg heeft…’

‘Ik heb in Nederland al twee keer een huis gekocht. Ik weet echt wel hoe dat werkt, een huis kopen.’

‘Kleinigheidje: wist u dat het compromis de vente het echte koopcontract is (dus niet een voorlopig koopcontract). Vergelijkt u dit vooral niet met het Nederlandse voorlopig koopcontract.
“Doe” het Franse koopcontract vooral zelf als u vaker een compromis de vente heeft gelezen. Maar geef een paar honderd euro uit aan een deskundige als u dat niet heeft. Kan een hoop slapeloze nachten schelen.’

Kopers die menen het allemaal zelf te kunnen, hebben meer ellende over zichzelf afgeroepen dan alle malafide verkopers, malafide makelaars en malafide adviseurs bij elkaar. Een compromis de vente is een serieus contract dat uw leven ingrijpend zal veranderen. Behandel het dan ook serieus!