Tarieven

Indien u alles heeft gelezen op deze website, dan weet u al veel over het koopproces of huurproces van Frans onroerend goed of over het kopen of verkopen van een Frans bedrijf.

Heeft u nog vragen, dan kunnen wij u op vier manieren verder helpen:

Gratis

Zijn er dingen op deze website niet duidelijk: neem contact met ons op, via 00 31 (0) 6 52 44 60 15 of via info@compromisdevente.info. We lichten de hier behandelde onderwerpen met plezier verder toe. Zonder kosten. Zodat u daarna weer verder kunt met uw eigen dossier.

Voor € 155/uur excl. BTW

Indien u uw persoonlijke plannen, uw zoekstrategie, uw onderhandelingsstrategie met een koper of verkoper, documenten in uw bezit die u niet geheel begrijpt of een ander onderwerp wilt doorspreken, dan bent u van harte welkom op ons kantoor voor een consult. Desgewenst is ook een consult op afstand (telefoon of videoverbinding) mogelijk.

Voor 0,1% (of 0,15%) van de koop- of huurprijs met een minimum van € 495 (of € 725) excl. BTW

Als de communicatie tussen u en de notaris, de (ver)koper en de makelaar en allerlei andere bij het dossier betrokken partijen geen probleem is en u wilt uitsluitend een oordeel over de inhoud van het compromis de vente, het huurcontract of het contrat de cession de fonds de commerce dan nodigen wij u uit om het betreffende document (inclusief alle bijlagen waaronder, maar niet beperkt tot, het Dossier Diagnostic Technique) naar ons te mailen. We analyseren het contract en melden u per mail en in het Nederlands wat er ontbreekt (dat is namelijk vaak het grootste probleem), wat er naar onze mening niet goed is geregeld, waar teksten vaag of onduidelijk zijn en waar u mogelijk risico loopt. Dat is inclusief tekst suggesties in het Frans voor aanpassingen in de tekst.
In plaats van een bericht per mail over de gebreken, kunt u (voor hetzelfde bedrag) ook kiezen voor een bespreking van het gehele contract op ons kantoor (of per telefoon of videoverbinding). Met onze opmerkingen kunt u dan verder onderhandelen met de verkoper of de makelaar of direct communiceren met de notaris.
Voor dit alles rekenen wij:
– 0,1% ex BTW van de overeengekomen koopprijs, inclusief meubels en makelaarscourtage exclusief notariskosten, met een minimum van € 495 ex BTW, in geval het contract is opgesteld door een Franse notaris.
– 0,15% ex BTW van de overeengekomen koopprijs, inclusief meubels en makelaarscourtage exclusief notariskosten, met een minimum van € 725 ex BTW, in geval het contract is opgesteld door een makelaar of de advocaat van de tegenpartij.
Voor huurcontracten geldt altijd het tarief van € 495 ex BTW.
Deze verschillende tarieven zijn ontstaan door onze jarenlange ervaringen met de beoordeling van dit soort contracten. Gelukkig zijn er steeds minder makelaars die zelf koop- of huurovereenkomsten in elkaar knutselen, maar we komen ze nog wel tegen. In de regel zijn die een stuk slechter van kwaliteit (ook indien het formaat van een makelaarsvereniging, bijvoorbeeld de FNAIM, wordt gebruikt!) dan wat de notaris schrijft. Dat betekent veel meer werk voor ons en dat betekent weer dat we een hoger tarief moeten hanteren voor contracten opgesteld door anderen dan een Franse notaris.
Veel zekerheid voor weinig geld!

Voor 1,3% van de koopprijs met een minimum van € 1850 excl. BTW

Het koopproces van onroerend goed of bedrijf kent meerdere tijdstippen waarop gegevens moeten worden opgeleverd of met de notaris of een andere partij moet worden gecommuniceerd. Indien u aan ons de gehele afwikkeling van de koop of verkoop wilt overlaten, nemen wij alle communicatie van u over met alle partijen die rechtstreeks betrokken zijn bij de transactie in Frankrijk (notaris, makelaar, andere contractpartij), per telefoon, per e-mail, desnoods per fax, maar natuurlijk steeds in overleg met u. Dat doen we vanaf het moment dat u overeenstemming heeft bereikt over de verkoopprijs en als u wilt zelfs nog daarvoor, dan adviseren we u over de onderhandelingsstrategie. We communiceren ook met alle overige instanties die betrokken kunnen zijn bij een transactie, zoals het kadaster, de SAFER (een landbouworganisatie), de Gemeente, het technische onderzoeksbureau, de SPANC, een accountant en mogelijk nog andere organisaties. We zorgen verder dat alle wettelijk vereiste technische rapporten worden opgeleverd en beoordelen of er consequenties uit moeten worden getrokken; of alle door u gewenste en door de wet vereiste opschortende en ontbindende voorwaarden zijn opgenomen; of er eigen verklaringen zijn opgenomen van de verkoper; of er erfdienstbaarheden zijn waar u wellicht voor de ondertekening van de acte authentique nog iets mee moet doen, of eerder afgegeven bouwvergunningen goed zijn afgewikkeld; of er een goede overlijdenclausule en substitutieclausule zijn opgenomen; of betalingen aan notaris en makelaar redelijk zijn en nog veel meer…. U hoeft zich dan geen enkele zorg meer te maken: we begeleiden u tot en met de laatste handtekening onder de acte authentique.
Gedurende dat proces lopen we het compromis de vente helemaal met u door, alinea voor alinea. We leggen precies uit (in een gesprek op ons kantoor of per telefoon of skype) wat er in staat en waarom en wat er wettelijk is geregeld en waar u zelf keuzes heeft, net zo lang totdat u exact begrijpt wat u tekent.
Indien u dat wenst, regelen we met de notaris dat u bij ons op kantoor het compromis de vente kunt tekenen, dat scheelt weer een trip naar Frankrijk.
Voor dit alles rekenen wij een tarief van 1,3% excl. BTW van de overeengekomen koopprijs (incl. makelaarscourtage en meubels, exclusief notariskosten), met een minimum van € 1850 excl. BTW. Eenderde daarvan zullen we in rekening brengen nadat het compromis de vente is getekend en de rest na ondertekening van de acte authentique. We zullen er alles aan doen om het proces voor u zo gemakkelijk en soepel mogelijk te laten verlopen, ongeacht het aantal uren dat dit kost.
Indien u gedurende het proces alsnog besluit om de koop niet door te zetten, dan zullen we de tot dan toe gemaakte uren in rekening brengen tegen € 155/uur excl BTW, met een maximum van € 1850 excl. BTW. Reeds betaalde termijnen zullen daar uiteraard mee verrekend worden.

Crisis-tarief

Door ervaringen wijs geworden hanteren we ook een crisis-tarief (het dubbele van ons normale tarief). Dat is speciaal bedoeld voor hen die het allemaal zelf hebben geregeld (of door iemand die wellicht niet hun belang voor ogen had) en vlak voor ondertekening van het contract tot de conclusie komen dat ze toch wel erg veel risico lopen. Als we op zo’n laat moment worden ingeschakeld moeten we vaak alles uit handen laten vallen of tot ’s avonds laat in de weer om de schade te beperken en u te helpen. Doen we graag, maar daarna moeten we recupereren van de stress en ook weer aandacht besteden aan onze gewaardeerde klanten, die beter voorbereid waren… We vinden dat de kosten daarvan gedragen moeten worden door de crisis-klant.

Voor alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.