Wachten op acte authentique

Na de ondertekening van het compromis de vente is er een wachttijd van meestal twee maanden, soms wat korter, maar het kan ook langer zijn.

Op het moment dat de tien dagen bedenktijd voorbij zijn, gaat de notaris aan de slag met de ontbindende en opschortende voorwaarden. Voor de meeste daarvan doet hij zelf actief navraag, zoals bij het kadaster, het register van hypotheken, de gemeente en noem maar op. De koper, noch de verkoper hoort daar iets van, tenzij een van die voorwaarden in werking treedt. Indien er een maand of zes weken radiostilte is van de notaris is dat meestal goed nieuws.
Indien er aan de kant van de koper of verkoper nog bijzondere ontbindende of opschortende voorwaarden waren, dient de betreffende partij de notaris te informeren zodra deze zijn vervallen. Het tijdstip waarop en de wijze van communiceren met de notaris is meestal ook geregeld in het compromis de vente.

Financiering regelen
Het compromis de vente bevat een financieringsvoorbehoud, alsmede een tijdschema en een stappenplan voor het regelen van de financiering.

Verzekering regelen
De koper moet voor een brandverzekering zorgen (die in Frankrijk meestal in een totale huisverzekering valt waartoe ook bijvoorbeeld de opstal- en inboedelverzekering behoort), die ingaat op het moment dat de acte authentique wordt ondertekend. De notaris kan voorafgaande aan of bij de ondertekening van de acte authentique om een bewijs van verzekering vragen. Over het algemeen zijn internet-verzekeraars het goedkoopst. Enkelen daarvan hebben zelfs Nederlandstalig personeel, zodat u precies de verzekering kunt kiezen die het best bij u past.