Handleiding

In het compromis de vente wordt gewoonlijk een gedetailleerde handleiding opgenomen waaraan de koper moet voldoen om uiteindelijk gebruik te kunnen maken van het financieringsvoorbehoud.

In de handleiding worden procedures beschreven en de wijze van communiceren. Meestal moet alles met aangetekende brieven met bericht van ontvangst worden medegedeeld. Dat levert nog wel eens problemen omdat PostNL in Nederland al in 2011 het bericht van ontvangst heeft afgeschaft. Soms eist de notaris dan een eigen verklaring (in het Frans en getekend door de kopers).

Indien een koper moet afzien van de aankoop omdat hij de financiering niet rond krijgt, is het van groot belang dat hij de handleiding tot in detail volgt, anders kan de verkoper claimen dat hij zich niet aan het contract heeft gehouden. Met name makelaars zullen proberen aan te tonen dat de koper zich niet aan de handleiding heeft gehouden, immers bij het afzien van de aankoop met beroep op het financieringsvoorbehoud krijgt ook een makelaar zijn courtage niet.

De handleiding geeft ook aan dat als de koper heeft gemeld aan de notaris dat hij moet afzien van de aankoop wegens het niet verkrijgen van financiering, de verkoper vervolgens één maand de tijd krijgt om de koper een financiering aan te bieden binnen dezelfde randvoorwaarden. De verkoper treedt dan op als bank en de koper kan zich dan niet meer op het financieringsvoorbehoud beroepen.

Indien de koper ondanks het financieringsvoorbehoud toch wenst af te zien van financiering en het huis geheel uit eigen middelen wil betalen, moet hij dat tijdig melden aan de notaris.