SAFER

SAFER (Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) is een belangenorganisatie voor de landbouw en die kan heel veel petten op hebben: als koper of verkoper van onroerend goed, als houder van een voorkeursrecht, als onderhandelingspartner van lokale boeren en nog veel meer.

De SAFER heeft een droit de préemption van maximaal drie maanden, indien (een gedeelte van) de te verkopen grond geclassificeerd is als landbouwgrond. Tegen een gering bedrag (in de orde van grootte van enkele honderden euros) kan de SAFER in een versnelde procedure (binnen enkele weken) tot uitspraak komen over zijn voorkeursrecht.

Indien de SAFER bezwaren maakt tegen gehele of gedeeltelijke verkoop kunt u als koper maar beter uitzien naar een ander huis. Een strijd met de SAFER kan vele jaren duren en omdat de SAFER over veel middelen beschikt, juridisch en financieel maar ook politiek, maakt u als individuele koper weinig kans. Als verkoper kunt u het beste eerst de bezwaren van de SAFER aanhoren en uitonderhandelen, voordat u uw pand te koop zet.