Koopprijs FAI

In het compromis de vente wordt allereerst de overeengekomen prijs genoemd, verdeeld in een deel voor het onroerend goed en een deel voor roerende goederen.

In geval er meerdere verkopers zijn kan de koopprijs nog worden verdeeld in delen voor elk van de verkopers.

Uit de tekst van het contract moet blijken of de makelaarscourtage deel uitmaakt van de overeengekomen prijs van het onroerend goed (dat is het geval als overeen is gekomen dat de verkoper de makelaar betaalt) of dat de makelaarscourtage nog opgeteld moet worden bij bovengenoemde verkoopprijs (dat is het geval als overeen is gekomen dat de koper de makelaar betaalt).

Helaas hebben we al een paar keer gezien bij naieve Nederlandse kopers dat de Franse makelaar weliswaar zijn prijs FAI (Frais d’Agence Inclus) had geadverteerd, maar daarna doodleuk in het compromis de vente alsnog zijn courtage bovenop de overeengekomen prijs zette. Het is dus van groot belang, zeker gezien de hoogte van de makelaarstarieven, om het compromis de vente op dit punt zorgvuldig te lezen.

Het is overigens toegestaan om overeen te komen dat de koper de makelaarscourtage betaalt. De notariskosten worden dan over het koopbedrag exclusief makelaar berekend in plaats van over de koopprijs FAI. Dat kan zo een paar honderd euro schelen aan notariskosten.