Boeteclausule

In het compromis de vente komen koper en verkoper meestal een boetebeding overeen van 10% van de koopprijs.

Dit bedrag hoeft niet als aanbetaling te worden gestort, al zijn er nogal wat verkopers en hun makelaars die daarop aandringen. Bij goedkopere huizen wordt ook wel eens 20% boete overeen gekomen.

In geval een koper zich niet houdt aan het contract en weigert om de acte authentique te tekenen, zonder dat hij zich kan beroepen op een geldende ontbindende voorwaarde, dan zal de notaris een proces verbal opstellen en dit feit vaststellen. De koper krijgt dan nog één maand de tijd om alsnog over de brug te komen. Zo niet, dan is hij verplicht om het overeengekomen boetebedrag te betalen aan de verkoper. Desnoods kan de verkoper de koper daartoe dwingen via een rechtbank. Een uitspraak van een Franse rechtbank kan ook in Nederland of België worden afgedwongen. Bovendien kan de verkoper dan alsnog afname van het pand en betaling van de volledige oorspronkelijke koopsom afdwingen via een rechtbank.

Als de verkoper weigert te leveren conform het getekende compromis de vente dan kan de notaris, alweer via een proces verbal, vaststellen dat de verkoper in gebreke is gebleven, waardoor de verkoper aan de koper de overeengekomen boete moet betalen, eventueel ook weer afdwingbaar via een rechtbank. Ook in dat geval kan de koper de verkoper, via de rechtbank, dwingen om alsnog te leveren tegen de overeengekomen koopprijs.

Kopers of verkopers die de acte authentique weigeren te ondertekenen staan zwak bij een Franse rechtbank. Er is veel jurisprudentie op dit gebied.