Prijzen en kosten

In het compromis de vente gaan natuurlijk heel veel bepalingen over geld.

Dit kunt u o.a. verwachten:

Koopprijs FAI

Uiteraard moet de overeengekomen koopprijs worden opgenomen in het contract. Let op dat de makelaarscourtage ‘Frais d’Agence Inclus’ (of HAI, ‘Honoraire d’Agence Inclus) daarin goed is opgenomen, zodat u niet twee keer betaalt!

Roerende goederen

Het is toegegestaan om in het compromis de vente, bedoeld voor de transactie van onroerend goed, ook roerende goederen op te nemen. Maar houdt u daarbij aan de spelregels (en zorg dat ook de andere partij dat doet).

Notariskosten

De kosten van een notaris zijn tniet onderhandelbaar, tenzij deze ook optreedt als makelaar.

Aanbetaling

Anders dan wat veel verkopers en hun makelaars vertellen is een aanbetaling op de koopprijs niet verplicht in Frankrijk, al is het wel gebruikelijk. Het is mogelijk, maar het geeft de verkoper voornamelijk schijnzekerheid. Het is wel gebruikelijk dat de notaris een aanbetaling vraagt voor zijn kosten ten tijde van de ondertekening van het compromis de vente. Meestal is dat een bedrag tussen €200 en €500.

Boetebeding

In het compromis de vente wordt een boetebeding opgenomen voor het geval dat de koper of verkoper zich niet aan het contract houdt. Anders dan in Nederland kan de koper niet zomaar onder de aankoop uit (of de verkoper onder de verkoop) door het betalen van de overeengekomen boete.