Plichten van de verkoper

In het compromis de vente wordt aangegeven wat de verkoper moet doen en nalaten tot aan de dag van ondertekening van de acte authentique.

Vaak wordt vermeld dat de verkoper verplicht is het huis in de bestaande staat te houden, waarbij een opsomming wordt gegeven van wat er bij het huis hoort. Hij moet als ‘een goed huisvader’ op het huis passen, mag het niet verhuren, als onderpand geven of ter beschikking stellen aan derden. Hij mag er geen nieuwe hypotheek op vestigen en hij mag zelfs niet veranderen van leverancier van elektriciteit.

In geval het huis schade oploopt, door welke oorzaak dan ook, dan moet de verkoper het huis in de oorspronkelijke staat terugbrengen, tenzij er sprake is van een ‘sinistre’ (een ramp, zoals door de Franse overheid gedefinieerd). Alleen als er een goede ontbindende voorwaarde in het contract staat die dit regelt, kan de koper in geval van een ‘sinistre’ nog van de koop af. Dus een belangrijk onderwerp om te controleren in het compromis de vente.