Niks bijzonders?

Het compromis de vente is niet een standaard-contract!

Wij hebben al heel veel verschillende versies gezien, van vooroorlogs met de hand geschreven tot en met helemaal in hedendaags Frans ‘vertaald.’ Het compromis de vente is ook niet een voorlopig koopcontract! Zodra de tien dagen bedenktijd voorbij zijn, is dit het echte koopcontract waar u alleen nog maar via de ontbindende voorwaarden onderuit kunt. Het compromis de vente is dus niet een kleinigheidje waarmee de makelaar ‘effe’ een dealtje vastlegt tussen koper en verkoper.

Nagenoeg alle makelaars en notarissen werken met hun eigen modelcontract, vaak een aangepaste versie van een door hun eigen koepelorganisatie voorgedragen model. Soms wil een makelaar nog wel eens een Engelse ‘schaduw’-versie van een contract produceren om de buitenlandse clientèle behulpzaam te zijn. Pas hiermee op! Die Engelse versies zijn vaak zeer willekeurige en soms in matig Engels gestelde samenvattingen van het originele Franse contract. U kunt er niet op vertrouwen dat de vertaling correct en volledig is. Bovendien is de Franse tekst ‘leading,’ om maar eens een goed Frans woord te gebruiken.

Altijd aan de notaris vragen of hij een concept (projet in het Frans) van het compromis de vente naar u wil opsturen (liefst natuurlijk per email, maar er zijn nog wel Franse notarissen die alles altijd per gewone post sturen) zodat u het thuis op uw gemak kunt lezen of laten lezen. Op het kantoor van de makelaar of notaris zo’n belangrijk contract tekenen, zonder het helemaal gelezen en begrepen te hebben, kwalificeert u als een naieve koper….
En haalt u het document ook niet door een vertaalmachine, daar komt echt wartaal uit omdat de machine veel (archaïsche) begrippen niet helemaal of helemaal niet weet te vertalen.

Wij zijn van mening dat het risico voor de koper op het niet kunnen afsluiten van deze koop (er zijn nog duizenden andere prachtige huizen te koop in Frankrijk….) aanzienlijk kleiner is dan het risico van een slecht of incompleet compromis de vente.