Mondelinge overeenkomst

Een mondelinge overeenkomst heeft in Frankrijk nagenoeg geen waarde.

Indien koper en verkoper het eens zijn geworden over de belangrijkste variabelen (de prijs, opleveringsdatum en eventueel mee te leveren roerende goederen), dan moet er een compromis de vente worden opgemaakt. Bij voorkeur zo snel mogelijk, om te voorkomen dat de koper zich terugtrekt, resp de verkoper een betere koper vindt. Zolang er geen compromis de vente is getekend zijn beide gevallen mogelijk, zonder consequenties.

De koper heeft het recht om een notaris aan te wijzen. Indien de verkoper zijn eigen notaris wil inschakelen, is dat mogelijk. Er is dan sprake van een aankoopnotaris en een verkoopnotaris, die als adviseur optreden van resp de koper en de verkoper. De wettelijk vastgelegde beloning voor de notaris (door de koper te voldoen) wordt dan gesplitst tussen beide notarissen. Overigens zullen de vaste notariskosten gedeeltelijk worden losgelaten in de toekomst; wanneer precies is nog onbekend. De kosten voor de koper nemen niet toe in geval van twee notarissen, het gedoe wel. Dus als de verkoper niet al te veel bedenkingen heeft kan hij gewoon akkoord gaan met de notariskeuze van de koper.

Vaak zal de koper echter aan de verkoper vragen om een suggestie voor een notaris te doen (immers, de koper komt vaak niet uit de streek). Indien de verkoper een betrouwbare notaris kent is het een vriendelijk gebaar om de koper aan die notaris voor te stellen. Overigens kan een notaris van waar dan ook in Frankrijk worden ingezet voor de verkoop van het huis, het hoeft geen lokale notaris te zijn.

Indien de makelaar zou aanbieden om te zorgen voor het compromis de vente, dan kan in elk geval de koper dat het beste afwijzen. De makelaar treedt immers op de eerste plaats op voor de verkoper. Het compromis de vente dient een evenwichtig contract te zijn dat alle belangen afweegt en dat is lang niet altijd het geval met door makelaars geschreven contracten. Laat het opstellen van een compromis de vente gewoon over aan de notaris, dat is de veiligste en beste oplossing voor iedereen.