Het Compromis de Vente

Wat is dat eigenlijk, een compromis de vente?

Letterlijk vertaald betekent het een ‘verkoopafspraak’, een contractuele afspraak tussen twee partijen, een koper en een verkoper over de aan- resp. verkoop van onroerend goed in Frankrijk. Vaak wordt het compromis de vente opgesteld door een Franse notaris, maar aangezien het hier strikt gesproken gaat om een ‘onderhandse acte’, een acte sous seing privé kan het compromis de vente ook opgesteld en ondertekend worden zonder tussenkomst van een notaris. Het compromis de vente (of welke andere naam er ook voor gebruikt wordt) biedt dus ook ruimte voor persoonlijke wensen van koper of verkoper. Gemiddeld telt een compromis de vente zo’n 25 pagina’s aan zwaar-juridische Franse tekst en zo’n 75 pagina’s aan bijlagen. Bij bijzondere panden kan het uiteraard veel meer zijn en soms ook wel minder. Door makelaars geschreven contracten zijn meestal korter, omdat veel makelaars proberen om in meer begrijpelijker taal te schrijven, maar pas op dat die kortere versie niet is ontstaan doordat de makelaar bepalingen die u moeten beschermen ‘vergeten’ is op te nemen.

Inhoud van het compromis de vente

Het compromis de vente is bedoeld om alle details van de aankoop te regelen: het pand, maar ook de bijbehorende grond en de eventueel mee over te nemen roerende goederen. Verder geeft het contract informatie over erfdienstbaarheden, milieu-risico’s, prijzen en kosten en vele andere onderwerpen. Een compromis de vente bevat eigen verklaringen van de verkoper en regelt ook de rechten en plichten van de verkoper en de koper. Een goed compromis de vente houdt uiteraard rekening met alle relevante wettelijke regelingen. En wilt u alsnog van de koop afzien, dan regelt het compromis de vente hoe dat kan en onder welke voorwaarden. Kortom, we kunnen het belang van dit document niet genoeg benadrukken!

Door ondertekening van het compromis de vente en na afloop van de wettelijke bedenktijd van tien dagen (alleen voor de koper) zult u eigenaar worden van het pand, tenzij u gebruik maakt van een van de zeer strikte, nauwkeurig omschreven ontbindende voorwaarden. Als dit contract goed zit, zit u goed. Als er hier wat fout gaat, kunt u daar nog jaren last van hebben, financieel en emotioneel.