Eigen verklaringen

Sommige zekerheden voor een koper zijn lastig onder te brengen in een compromis de vente.

Zo is er geen bezwaar tegen om het verkrijgen van een permis de construire (bouwvergunning) op te nemen als voorwaarde, maar de meeste verkopers maken daar bezwaren tegen omdat het traject onzeker is, buiten de verkoper om geregeld wordt en veel vertraging kan opleveren.

Vaak kan de koper wel eisen dat enkele eigen verklaringen worden opgenomen in het contract: bijvoorbeeld dat de verkoper verklaart dat de verwarming (of het zwembad) in goede werkende staat verkeert, dat er geen vervuiling is van de ondergrond, etc. Daarmee kan de verkoper worden aangepakt als na de koop zou blijken dat dit in de realiteit niet het geval is. Verkopers en hun makelaars hebben geen belang bij het opnemen van dergelijke verklaringen, dat geeft alleen maar verantwoordelijkheden (of ontsnappingsmogelijkheden of zelfs schadeclaims voor de kopers). Ook notarissen hebben er geen belang bij, die hoeven slechts te kijken of het compromis de vente aan alle wettelijke verplichtingen voldoet en deze verklaringen zijn niet verplicht volgens de wet. Alleen de koper heeft er belang bij.

Het is dus aan de koper zelf om te beoordelen of en zo ja welke eigen verklaringen van de verkoper hij wenst op te nemen in het compromis de vente.