Opstellen compromis de vente

Hoewel het niet altijd noodzakelijk is, zal de aankoop van Frans onroerend goed meestal worden afgewikkeld in twee contracten.

Een contract aan het begin van het aankooptraject en een aan het eind: resp. het compromis de vente en de acte authentique. Daartussen ligt een periode van meestal twee maanden en een reeks opschortende en ontbindende voowaarden waaraan voldaan moet worden.

Zodra er een mondelinge overeenkomst is, kunt u het beste aan een notaris (bv. de plaatselijke notaris die het onroerend goed kent) de opdracht geven tot het opstellen van een compromis de vente. Er zijn ook makelaars die die een compromis de vente opstellen, maar helaas zien we daar vaak nogal wat broddelwerk tussen. Gelukkig zijn er steeds meer makelaars die kopers direct doorverwijzen naar de notaris. We adviseren om een makelaar te wantrouwen die erop aandringt dat hij zelf het compromis de vente schrijft. Hoe meer hij aandringt, hpe meer de verkoper te verbergen heeft, is onze ervaring…

De belangrijkste stap

Het goed en conform alle wettelijke regels vastleggen van aankoopafspraken in een compromis de vente vereist zorgvuldigheid en deskundigheid. Het compromis de vente is dan ook de belangrijkste stap in het hele koopproces. Sla alle suggesties af om de mondelinge afspraken even snel op te schrijven en dan ter plekke een door de makelaar in elkaar geflanste compromis de vente te tekenen. Niet doen, want dit zijn typisch de methodes waar malafide verkopers en makelaars zich van bedienen. We kennen inmiddels de voorspelbare reacties van de betrokken makelaars, bijvoorbeeld dat er in de tussentijd wellicht een andere koper kan komen of dat een compromis de vente niks bijzonders is, gewoon een standaard-contract waarin alleen nog de prijs en de namen moeten worden ingevuld….