Tien dagen bedenktijd

U krijgt tien dagen de tijd om terug te komen op de aankoop. Dit heet het délai de rétractation (ook wel aangeduid met het ‘délai volgens de wet SRU’).

Dit zijn kalenderdagen, geen werkdagen. In deze periode kunt u zonder opgaaf van redenen afzien van de koop. Uiterlijk op de tiende dag dient u dat dan aan de notaris te laten weten en daar is een gedetailleerde procedure voor, die in detail is beschreven in het compromis de vente.. Zorg dat u deze procedure EXACT volgt, immers de verkoper en zijn makelaar hebben er belang bij om aan te tonen dat de procedure niet juist is uitgevoerd en dat de koop dus toch doorgaat.

Mocht u reeds een aanbetaling hebben gedaan (dat is overigens niet verstandig), dan krijgt u die in principe binnen een termijn van 21 dagen terug onder inhouding van een bedrag (meestal in de orde van €200-€500) door de notaris voor het werk dat hij heeft gehad aan het opstellen van het compromis de vente. Heeft u nog geen aanbetaling gedaan, dan krijgt u mogelijk een factuur van de notaris voor dit bedrag, maar UITSLUITEND indien deze vergoeding als zodanig is opgenomen in het compromis de vente.

De tien dagen bedenktijd zijn er alleen voor de koper, niet voor de verkoper.