Tekenen op afstand

Het komt steeds vaker voor dat notarissen de formele procuratie laten voor wat hij is en het definitieve exemplaar van het compromis de vente naar de koper en verkoper toestuurt, in geval die niet zelf aanwezig kunnen of willen zijn bij ondertekening.

Het is gebruikelijk dat eerst de koper tekent en dan de verkoper, maar het mag ook gerust andersom.

De koper tekent het ‘officiele’ exemplaar, maakt een kopie voor zijn eigen dossier zodat het later duidelijk is welke versie hij heeft ondertekend en stuurt het getekende exemplaar vervolgens door naar de verkoper (al willen de meeste notarissen liever dat dat via hun kantoor loopt). Vervolgens tekent de verkoper en die stuurt het getekende exemplaar naar de notaris, die vervolgens de koper verwittigt dat het compromis de vente is getekend. De tien dagen bedenktijd gaan in op de dag volgend op ontvangst van deze notificatie van de notaris. ‘Ontvangst van de notificatie’ is officieel de dag van eerste aanbieding van de aangetekende brief van de notaris aan de koper.