Procuratie

Het is zeer gebruikelijk dat het compromis de vente wordt getekend met een procuration.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u niet in staat bent of geen zin hebt om naar het kantoor van de notaris te reizen alleen maar om een handtekening te zetten.

Een procuratie is een formeel verzoek van u aan de notaris om een medewerker van het notariskantoor (of zo u wilt iemand anders) namens u te laten tekenen. In de procuratie staan alle essentiele gegevens van het compromis de vente. Om er zeker van te zijn dat de persoon die namens u tekent de laatste en dus juiste versie van het compromis de vente tekent, doet u er goed aan om de procuratie te laten vergezellen van een op elke pagina geparafeerd exemplaar van het compromis de vente.

Vaak eist de notaris dat de handtekening op de procuratie officieel wordt geverifieerd. Dat kan in Nederland zowel door een ambtenaar van de gemeente als door een notaris worden gedaan. De gemeente rekent een bedrag van €10 – €15, notarissen rekenen tot wel €80 voor een handtekeningverificatie, al zijn er ook notarissen die het gratis doen. U gaat met de procuratie en uw paspoort naar de gemeenteambtenaar (mag elke Nederlandse gemeente zijn) of notaris en tekent in zijn bijzijn de procuratie. De gemeenteambtenaar of notaris zet daar dan een verklaring van verificatie onder met handtekening en stempel van de gemeente of het notariskantoor.

Indien niet alle (ver)kopers bij de notaris aanwezig kunnen zijn om te tekenen, kan één van de (ver)kopers, met behulp van een procuratie van de andere (ver)kopers, namens hem tekenen. Zodra de koper en verkoper, al dan niet met een procuratie hebben getekend gaan de tien dagen bedenktijd in.