Bijzondere regeling voor SCI

Berekening taxe sur la plus value in geval van een SCI.

In het geval het verkochte pand het woonhuis is van de eigenaar (meerderheids-aandeelhouder) van een bedrijf (inclusief een SCI) dan heeft kwijtschelding van de taxe sur la plus value slechts betrekking op het gedeelte waarvan die aandeelhouder gebruik maakt van het pand.

U heeft met uw partner bijvoorbeeld 100% van de aandelen van de SCI in bezit, maar u maakt slechts van 50% van het pand gebruik als uw hoofdwoning (omdat bv. de rest is verhuurd aan een derde), dan wordt de taxe sur la plus value voor maar 50% kwijtgescholden. Indien u als gebruiker huur betaalt aan de SCI, dan heeft de SCI geen recht op kwijtschelding van de taxe sur la plus-value.